За принадлежностите, такъмите и риболова

Научете повече за рибите, въдиците и риболова.

Такъми за риболов

Такъми, такъми и отново такъми, но не какви да е, а стандартните. Защо са те така важни в улова на риба и за какво да следим в избора им. За всеки начинаещ, любител и дори, за онези, на които не им се нрави риболова, сме подготвили идната тема.

На първо място в избора на такъми за риболов стои:

Въдица – много ще кажат, че това е чисто и просто една пръчка с колело, на което се намотава въженце. До някъде са на прав път, но добрия рибар, знае, че от въдица зависят единно 60 % от целия успех на риболова. Ред многообразието на въдици за риба, съществуват: телескоп, мач, щека, болонезе и пикер. Всяка от тях се отличава по техническа характеристика, цел, дължина и метод на използване;

Макара -  е следваща списъка за нужни такъми за риболов. Сред най-известните са спининговите, тяхното предназначение е универсално. Съществуват още мухарски, но те се използват главно за риболов с изкуствена муха. Има и смесена макара;

Влакно – познато още като корда и която се намотава на макарата. Нейната дебелина на влакно се определя от размера на ловена рибата;

Кукички – тук може да се употребява само една, но може и да са няколко, закачени последователно. По този начин се дава шанс на рибата да бъде уловена на различни нива и дълбочина. Обръща се внимание и на избор от големина и брой на куки, а с това се определя и размера, в който се целим за риба, не без значение остава вида на стръв;

Тежести – тук се използват оловни топчета, а те са за риболов на тежко. В случаи, че рибата е голяма, то и тежестите ще са нужни;

Блесна и воблер – това са т.нар. изкуствени примамки, които приличат на малка рибка. Между тях има известна разлика и тя е в материала на изработка и промяна на тегло, при потапянето им във вода. За блесна е характерна метална, която да стои неподвижно във водата, при воблерът се използва дърво и специална смес. Вторият губи повече над 80 % от масата си докато е във водата;

Плувка  - нужна е при риболов на леко, целта й е да показва на рибаря, когато рибата е клъвнала вече стръвта. Щом това стане, плувката започва да се носи по повърхността на водата и задържа кукичка със стръв на дадена търсена дълбочина.