За принадлежностите, такъмите и риболова

Научете повече за рибите, въдиците и риболова.

Риболов по метода „Хвани-пусни“

Всички сме чували за метода на риболов „хвани – пусни” или казан на английски: catch and release. Той е типичен за риболовния спорт. Днес все повече рибари го практикуват не защото някой го налага, а защото удоволствието от риболов, трябва да е природно съобразено.

С цел запазване живота на хваната риба на нея й се предоставя шанс да се възпроизвежда. Подхода „хвани и пусни“ стартира преди години в Америка. След време бива пренесен и на Европа. Всичко това има за цел да съхрани рибната популация и да балансира равновесие в еко системата. В нашата страна стана също модерно да се пристъпва към спортния риболов по метода „хвани – пусни”, за сега обаче е главно използван от младите рибари. До колко този метод е разумен, и дали, връщайки хваната от нас риба, получава втори шанс, за да живее?! По мнение на някои учени, вследствие на проучвания, метода не е чак толкова разумен. Много пъти и бива отхвърлян. По отношение предимства и недостатъци на риболов „хвани и пусни“, може и да се поспори, но както във всяко нещо си има и привърженици и опоненти, така и този подход не е лишен и от двете.

Много биха се запитали, защо е нужно да връщат вече уловената риба, а отговорът е не един:

На първо място връщането на рибата се прави, с цел да бъде запазена тя, особено, когато става дума за редки видове. В случаи, че това не се прави могат да се загубят много видове риби, а и да не забравяме, че рибарите станаха повече от рибите.

В случаи, че уловената риба бива връщана веднага във водата, то удоволствието за въдичаря може да е двойно, защото няма да спазва определени норми и количества от закона за защита на рибните видове.

Принципа „хвани – пусни” е създаден, за да се практикува всеки ден, а за популацията е нужно време. Така рибари имат шанс да хванат някоя риба, но това да не вреди на рибната популация във водоема.

В случаи, че се „хвани – пусни” най-добре е да се ползват куки без контра, така рибите не са наранявани.